Stowarzyszenie Krośnieńskie Forum Samorządowe
Zarząd, Rada Programowa
Prezes Zarządu:

Arkadiusz Opoń – Z-ca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Absolwent Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie - magister z zakresu stosunków międzynarodowych o specjalizacji bezpieczeństwo międzynarodowe, regionalne i globalne oraz biznes międzynarodowy. Ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada "Certificate PRINCE2 Foundation Examination" z metodyki zarządzania projektami. Radny Rady Miasta Krosna w kadencji 2010-2014. Sekretarz Zarządu i Rady Osiedla „Południe” Miasta Krosna w kadencji 2015-2019; organizator i współorganizator inicjatyw o charakterze społecznym i charytatywnym.


I Wiceprezes:

Małgorzata Szybiak - Absolwentka studiów z zakresu administracji i zarządzania oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej; dwukrotna stypendystka Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce. Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie. Wiceprezes Stowarzyszenia „Rodzinnego Ogrodu Działkowego”. Członek Rady Społecznej wojewódzkiego Szpitala w Krośnie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej.


II Wiceprezes:

Sławomir Bęben - absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi własną działalność gospodarczą. Wcześniej pracował na kierowniczych stanowiskach w BGŻ Kraków oraz w FA Krosno. Radny Rady Miasta Krosna w kadencji 2014-2018; współinicjator projektów związanych z rozwojem dzielnicy Polanka oraz projektów charytatywnych i kulturalnych.


Sekretarz:

Paweł Sikorski - absolwent zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Specjalista z zakresu gospodarki nieruchomościami. W 2013 roku uzyskał licencje zawodowe Pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz Zarządcy nieruchomości. Pracował społecznie jako dziennikarz (redaktor ekonomiczny) w ”Twoim Radiu Jarosław”. Działał aktywnie w organizacjach studenckich. Współinicjator wielu konferencji naukowych poświęconych przedsiębiorczości, finansom oraz rynkowi nieruchomości. Obecnie Radny Dzielnicy Śródmieście.


Skarbnik:

Marcin Zajdel - Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu. Magister Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania o specjalności Zarządzanie Finansami. Tytuł pracy magisterskiej: "Grupa Nowy Styl z perspektywy najważniejszych wskaźników finansowych ze szczególnym akcentem na analizę rentowności w ujęciu księgowym i ekonomicznym". Pracownik usług i handlu. Miłośnik motoryzacji. Społecznik.


Członek zarządu:

Wojciech Byczyński - magister ekonomii. Pracownik branży finansowej; koordynator Amnesty International w Krośnie. Menedżer Krośnieńskiej Akademii Piłkarskiej i kierownik drużyny Guzikówka Krosno. Aktywny działacz społeczny i samorządowy, organizator imprez o charakterze społecznym i charytatywnym. Łączy w sobie młodość i doświadczenie.