Stowarzyszenie Krośnieńskie Forum Samorządowe
Aktualności
7.05.2016 r.
Nagroda Prezydenta Miasta Krosna za twórczość artystyczną - zgłosiliśmy naszego Kandydata!
W dniu 29 kwietnia br. Stowarzyszenie Krośnieńskie Forum Samorządowe wystąpiło z wnioskiem o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Krosna krośnianinowi Panu Przemysławowi Niepokój-Hepnar za szczególne (wybitne) osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. Dotychczasowa działalność artystyczna zgłoszonego przez nasze Stowarzyszenie Kandydata została zauważona i nagrodzona licznymi - nieraz prestiżowymi - nagrodami liczącymi się w świecie fotografii artystycznej oraz grafiki. Uważamy, że jest to również czas na to, aby działalność ta była zaznaczona przez władze Krosna.