Stowarzyszenie Krośnieńskie Forum Samorządowe
Aktualności
1.05.2016 r.
Udział w rozmowach w sprawie gospodarki odpadowo-energetycznej w Krośnie
W związku z nową inicjatywą Zarządu MPGK w Krośnie, stowarzyszenie "Krośnieńskie Forum Samorządowe" zwróciło się z prośbą o uwzględnienie udziału w rozmowach prowadzonych w ramach "Społecznej Rady Konsultacyjnej ds. realizacji zintegrowanego systemu gospodarki odpadowo-energetycznej w regionie południowym województwa podkarpackiego". W tym celu Prezes Zarządu stowarzyszenia wystosował pismo, w którym stowarzyszenie wyraża chęć współpracy w ramach tego przedsięwzięcia. Zabierając głos i biorąc aktywny udział w dialogu pomiędzy uczestnikami rozmów prowadzonych w ramach Społecznej Rady Konsultacyjnej, nasze stowarzyszenie pragnie realizować swoje cele statutowe oraz być blisko problemów nurtujących mieszkańców.
Nasz udział w rozmowach daje możliwość głębszego poznania problemów związanych z obawami mieszkańców w tej sprawie; jest także okazją do wyrażenia opinii i zgłaszania zastrzeżeń członków stowarzyszenia, którzy także reprezentują pewną grupę mieszkańców.