Stowarzyszenie Krośnieńskie Forum Samorządowe
Aktualności
8.09.2016 r.
Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny ze słowem bożym JE ks. bp Józefa Zawitkowskiego
W 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej, największego konfliktu zbrojnego w historii ludzkości, w Bazylice Kolegiackiej w Krośnie, miała miejsce uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny ze słowem bożym JE ks. bp Józefa Zawitkowskiego, połączona z recitalem wybitnego śpiewaka operowego Bogusława Morki. Mottem, które przyświecało temu niezwykle podniosłemu wydarzeniu, stały się słowa „Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana”, stanowiące część nieoficjalnego hymnu solidarnościowej Polski lat osiemdziesiątych, autorstwa ks. Karola Dąbrowskiego.

Warto wspomnieć, że głównym organizatorem obchodów był Arkadiusz Opoń Prezes Stowarzyszenia Krośnieńskiego Forum Samorządowego, na którego zaproszenie do krośnieńskiej Fary, oprócz licznych mieszkańców przybyło wielu znamienitych gości. Obecna była Pani Renata Szczęch - Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także parlamentarzyści Piotr Babinetz, Józefina Hrynkiewicz, Bogdan Rzońca, Krystyna Wróblewska oraz przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych na czele z wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Panią Marią Kurowską oraz radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzym Borczem. Ponadto w uroczystości wzięli udział Wicekurator Oświaty Pan Stanisław Fundakowski, Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki, Starosta Krośnieński Jan Juszczak, Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Pan Tomasz Soliński, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krosna Pan Kazimierz Mazur oraz radni miasta Krosna Pan Paweł Krzanowski, Pani Bogumiła Romanowska, Pan Janusz Hejnar oraz Pan Adam Przybysz.

W czasie trwania uroczystości został również odczytany list Małżonki ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej Karoliny Kaczorowskiej, która podziękowała w nim za zaproszenie na te piękne i wzruszające uroczystości. „Wybaczcie, że nie mogę dziś być z Wami, gdyż przebywam obecnie poza granicami Polski. Dziękuję, że pamiętacie, że Wasze sumienie i wrażliwość nie pozwalają Wam 1 września być obojętnymi na całe zło II wojny światowej, na cierpienie milionów ludzi pozbawionych w 1939 roku i latach następnych wolności i prawa do życia. To ważne, by w czasach pokoju pamiętać o krzywdach i bezprawiu wojny, by nigdy się nie powtórzyły. To ważne, by umieć złożyć hołd tym, którzy walczyli - tym, co przeżyli i tym co polegli”.

Podczas samej uroczystości, niezwykle zapadającym w pamięć momentem, była barwna homilia, wygłoszona przez JE ks. bp Józefa Zawitkowskiego, który na początku zaapelował, by mimo tragicznej rocznicy wybuchu II wojny światowej starać się „po życie sięgać nowe a nie w uwiędłych laurów liści z uporem stroić głowę”, dodając jednocześnie, żeby mimo to „nie deptać przeszłości ołtarzy, bo to w nich także tkwi siła naszej ojczyzny”. Słowa te bezpośrednio nawiązywały do dalszej części bogatego w treści religijne i patriotyczne kazania, w którym mogliśmy odnaleźć odniesienia nie tylko do historii Polski i jej bohaterów walczących pod Wiedniem, Radzyminem, czy Westerplatte, ale również do losów Królewskiego Miasta Krosna, zwanego przecież „Małym Krakowem”, które po dzień dzisiejszy stanowią powód do chwały. Nagranie z homilii JE ks. Bp Józefa Zawitkowskiego Końcowym akcentem, ale zarazem niezwykle godnym podsumowaniem uroczystości, był koncert wspominanego tenora Bogusława Morki, który w majestatycznym wnętrzu krośnieńskiego kościoła, nierzadko przy współudziale zgromadzonej publiczności, zaprezentował szereg wzruszających pieśni, za co został nagrodzony rzęsistymi brawami. Oklaski te jeszcze przez długi czas rozbrzmiewały w murach świątyni, upamiętniając jakże niezwykłe rocznicowe obchody i oddając hołd wzniosłej sztuce.

Autor: Jan Łapuszewski


Galeria zdjęć: (fot. Przemysław Niepokój-Hepnar)